Registratieovereenkomst

1. Het plaatsen van afbeeldingen en citaten op dit forum van andere websites is toegestaan, zolang de bron en de auteur zijn aangegeven en het citaat als citaat onderscheiden is van de overige tekst. Ook het plaatsen van links is toegestaan.

2. Er worden op dit forum géén submits en géén foto's met hakenkruizen en aanverwante propaganda geplaatst, tenzij het van belang is voor de determinatie van een voorwerp of munt. Submits van dit type zullen door de moderator worden verwijderd. Hetzelfde geldt altijd, ook in "kantine" voor alle uitingen van extremisme, alle vormen van (kinder)porno, of het plaatsen van verwijzingen naar echte namen of ongewild publiceren van e-mail adressen van deelnemers.

3. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen submits en behoudt het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van die submits.

4.a.1. De indiener van een (1) munt of voorwerp ter determinatie mag de foto en de conclusies die over zijn/haar stuk zijn getrokken in de thread niet verwijderen van het forum, maar wel verspreiden. Dit verspreiden mag zonder overleg vooraf met de auteurs van de thread en gebeurt met bronvermelding naar dit forum. Voor andere threads en overige deelnemers in een thread geldt, dat de content van dit forum alléén mag worden verspreid met toestemming van alle auteurs in de thread. Die toestemming wordt in de staart van de thread gevraagd en daar bevestigd.

4b. Bij opzettelijk misbruik van gegeven privileges, dus door verandering van een bijdrage (een) bepaalde thread(s) onbruikbaar maken, leidt tot intrekking van de gegeven privileges, in ernstige gevallen verwijdering van het account.

4C: Door het plaatsten van content (tekst en afbeeldingen) op het forum, gaat men er automatisch mee accoord dat deze content (tekst en afbeeldingen) rechtenvrij op het forum gebruikt mag worden.

5. De indiener van een (1) munt of voorwerp kan géén rechten ontlenen aan de uitkomst van een determinatie of een op het forum gegeven taxatie.

6. Op dit forum bestaat een prullenbak: die is bedoeld, om submits die off-topic zijn en verlopen verkoop aanbod naartoe te verplaatsen. Submits op dit forum worden alleen op verzoek van de auteur zelf definitief verwijderd.

7. Het forum acht zich niet aansprakelijk voor dingen die mis gaan tussen deelnemers in de Verkoop- en veilingrubrieken. Voor het overige regels, zie de betreffende rubriek.

8. Het staat ieder vrij om zonder overleg content van andere auteurs op dit forum on-line te zetten in de vorm van Html, mits elke bijdrage gemarkeerd is als citaat en voorzien van auteursnaam en een link (dus: een werkende bronverwijzing) naar dit forum.